دانشگاه علوم پزشکی همدان

با عرض سلام و‌ تقدیم احترام���� ���� موضوع: توجه دقیق به حضور/غیاب در دروس تئوری و کارآموزی ✅ به اطلاع تمامی فراگیران عزیز دانشکده می‌رساند متعاقب دستور معاونت محترم آموزشی د.ع.پ همدان، جناب آقای دکتر عماد ممتاز و ریاست محترم دانشکده، جناب آقای دکتر محمودی و پیرو مصوبات شماره ۱ و ۴ شورای محترم آموزشی دانشکده به شماره نامه ۲۵۰۱ / ۷۸ / ۱۶ / پ مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۲ حضور منظم و طبق قانون دانشجویان در دروس تئوری و کارآموزی می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد. ✅ لذا توصیه می‌شود، آئین‌نامه آموزشی (فایل پیوست ������������) بطور دقیق مطالعه شود تا ضمن آگاهی از حقوق آموزشی خود، از قوانین حضور/غیاب نیز مطلع شوید.