دانشگاه علوم پزشکی همدان

کتابدار: خانم نرگس جامه بزرگ

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ساعات کار کتابخانه: همه روزه از ساعت 8 الی 14

تاریخچه کتابخانه: 

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی نهاوند در سال 1391 فعالیت خود را به صورت یک کتابخانه تخصصی آغاز نمود و شامل کتب تخصصی در زمینه رشته های اتاق عمل، پرستاری و فوریت های پزشکی می باشد.

اهداف کتابخانه:

1- کمک به برنامه ها و فعالیتهای پژوهشی دانشکده
2- پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران
3-بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
4- گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در زمینه­های فعالیت دانشکده و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان.
5-  گردآوری و سازماندهی مجموعه­ای از کتب، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، دیسک­های کامپیوتری، پایان نامه­ها و سایر مواد مورد نیاز برنامه­های آموزشی، طرح­های تحقیقاتی و پایان­نامه­های دانشجویان.
6- گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و کتابشناسی عمومی و تخصصی.
7- سازماندهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.
8- فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه.
9- شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه­­ها و رشته های آموزشی دانشکده
10- انجام آموزش و راهنمایی­های لازم جهت جستجوی اطلاعات و بهره گیری هر چه بهتر از منابع .
11- ارائه خدمات اطلاع رسانی مرجع و رایانه­ای به کلیه مراجعان اعم از اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر مراجعان.
12- برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی به جهت رفع کمبود منابع.

 چشم اندازکتابخانه :

ارائه بهترین خدمات در جهت توسعه آموزش و پژوهش با تقویت فعالیتهای پژوهشی دانشکده از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به اطلاعات و منابع علمی موردنیاز دانشجویان و اعضاء محترم هیات علمی

ایجاد امکانات و فضای مطلوب در کتابخانه جهت رفاه و استفاده مراجعه کنندگان.

معرفی جامعه:

 

تمامی دانشجویان، اعضاء محترم هیات علمی و کارمندان

 
لیست اخبار صفحه :1
بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید
بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده با زحمات کتابدار محترم برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید

بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید

بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید