دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
 
خانم اعظم شریفی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی Ph.D پرستاری
 
***
 
 
خانم مرضیه سیف
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری اطفال
 
***
 
آقای دکتر میثم صفی کیکله
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D سلامت در بلایا و فوریت ها
 
 
***
  
آقای دکتر حسن محمودی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: باکتری شناسی
مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D
 
 
***
 
آقای دکتر امیر عبدالملکی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: علوم تشریحی
مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D
 
***
 
خانم ماندانا صیادی
مرتبه علمی: 
رشته تحصیلی: 
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی جراحی
 
***
 
خانم سمیرا وظیفه
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: پرستاری
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد رشته پرستاری سلامت جامعه
***
 
خانم فاطمه زارع
مرتبه علمی: مربی
رشته تحصیلی: 
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
 
          (ترتیب اسامی بر اساس تاریخ استخدام می باشد)
 
شماره های تماس:
 
33221024 و 33221025  - 081