دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
آقای دکتر حسن محمودی
 
مرتبه علمی: استادیار
 
رشته تحصیلی: باکتری شناسی
 
مدرک تحصیلی: دکتری Ph.D

رزومه CV

شماره های تماس:

  33221024 و 33221025 - 081