دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند
تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند

تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند

به پاس زحمات بی شائبه شما همکار محترم شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات کتابخانه دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند در طول سال گذشته بوده ایم که این افتخار به همت دستان پر توان شما فراهم آمده و روزهای روشنی را نوید می دهد لذا از زحمات بی شائبه و بی دریغ شما تشکر و قدر دانی نموده ، امید است با اتکال به خداند سبحان و در سایه پشتکارتان شاهد رشد و بالندگی و ارتقاء فرهنگ مطالعه در ایران اسلامی باشیم .

 گروه رسانه ای کلاکت
انتشار آنوس معرفی گروه رسانه ای کلاکت

گروه رسانه ای کلاکت

انتشار آنوس معرفی گروه رسانه ای کلاکت

اطلاعیه مهم انتخاب واحد نیمسال اول 1402
اطلاعیه مهم انتخاب واحد نیمسال اول 1402

اطلاعیه مهم انتخاب واحد نیمسال اول 1402

دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد در تاریخ های مشخص شده با مراجعه به سامانه هم آوا به آدرس لینک زیر مراجعه نمایید. https://hamava.umsha.ac.ir/CAS/Account/Login